Auteursrechten

Het is de bedoeling van de maker van deze website om zorgvuldig om te gaan met auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals onderstaand beschreven.

Enkele afbeeldingen op deze website zijn van andere websites afkomstig op basis van citaatrecht of fair use van auteursrechtelijk beschermde werken.

De meeste teksten en afbeeldingen op deze website zijn als nieuw werk gecreëerd met als specifiek doel publicatie op deze website. Het auteursrecht behoort zodoende toe aan de maker van deze website.

Een aantal geluidsfragmenten op deze website behoren auteursrechtelijk toe aan de maker van deze website.

Een aantal geluidsfragmenten op deze website zijn gemaakt door medewerkers van het radiostation, door het radiostation en/of in opdracht van het radiostation. Het is daarbij onduidelijk aan wie het auteursrecht toebehoort. Vervolgens is het onduidelijk of op basis van het feit dat de auteursrechthebbenden deze geluidsfragmenten beschikbaar gemaakt hebben voor radio-uitzending door het radiostation ook met zich meebrengt dat deze geluidsfragmenten openbaar gemaakt mogen worden op deze website. In het geval auteursrechthebbenden zich aandienen die hier bezwaar tegen hebben, dan zal in redelijkheid het auteursrechtelijk beschermde materiaal verwijderd worden.

Veel van de geluidsfragmenten op deze website zijn oorspronkelijk gecreëerd met gebruikmaking van ander auteursrechtelijk beschermd materiaal (muziekopnames of tenminste fragmenten daarvan). Het is daarbij onduidelijk hoe de toenmalige openbaarmaking via radio-uitzending auteursrechtelijk geregeld was. Vervolgens is het onduidelijk of er auteursrechtelijke consequenties zijn voor het openbaar maken via deze website. In het geval auteursrechthebbenden zich aandienen die hier bezwaar tegen hebben, dan zal in redelijkheid het auteursrechtelijk beschermde materiaal verwijderd worden.

Voor zover een en ander auteursrechten betreft die de maker van deze website toebehoren en voor zover wettelijk mogelijk, ziet deze af van alle auteurs- en naburige rechten. Deze werken zijn gepubliceerd vanuit de Verenigde Staten. Als het ware bevinden deze werken zich in het publieke domein. En voor zover is het dus toegestaan om deze werken te hergebruiken, bijvoorbeeld voor uitzending op radio.

Public domain

Deze website is gemaakt door Sander Verhagen.Bekijk ook...:

Knettergek

Twee Uur Knettergek of Knettergek was een programma met veel feest- en carnavalsmuziek.

Lees meer...

Site gemaakt 2012-'[[date:%y ]] door Sander Verhagen, a.k.a. Sander LovenDisclaimerAuteursrechten