Disclaimer

Een ander woord voor "disclaimer" is "vrijwaring".

Deze website wordt door de maker aangeboden zonder enige garantie. Het voorgaande betreft garanties aangaande de beschikbaarheid, de vorm en de inhoud van deze website, maar mogelijk ook andere, hier niet genoemde garanties. Het gebruik van deze website is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker.

Deze website is uitsluitend een plek voor herinneringen en nostalgie, en is niet verbonden met enig radiostation dat momenteel bestaat.

Zie ook de informatie over Auteursrechten.

Deze website is gemaakt door Sander Verhagen.Bekijk ook...:

Grafiek Maaseik

Wanneer Belgische wetgeving aangaande lokale radio's voorschrijft dat er geen twee radiostations mogen bestaan met dezelfde (of een gelijkaardige naam). Dit viel uit in het voordeel van Radio Veronieka in Deinze, en Radio Veronica Anders Maaseik veranderde haar naam in Lokale Radio Grafiek Maaseik.

Lees meer...

Site gemaakt 2012-'[[date:%y ]] door Sander Verhagen, a.k.a. Sander LovenDisclaimerAuteursrechten